Θέλουμε τη γνώμη σας

Τελειώνοντας το πρόγραμμα της επιμόρφωσης Β επιπέδου, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο, να καταθέσει ο καθένας συνοπτικά τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του, είτε στο blog, είτε στα e-mail που ακολουθούν , για όλα όσα αφορούν στο πρόγραμμα, οργάνωση, υλικό, θεματολογία, επιμορφωτές, κλπ ώστε να προωθηθούν και αν είναι δυνατόν να βελτιωθούν. Σας ευχαριστούμε για την ενεργή συμμετοχή σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για ότι χρειαστείτε.

Γιώργος

glitsio@sch.gr

Αντώνης

antanis@sch.gr

Περικλής

kperiklis@sch.gr

 

 


Hotpotatoes, Phet , Java applets..

Κατεβάστε το Hot potatoes

http://www.halfbakedsoftware.com/

http://www.hotpotatoes.info/about.htm

Κατεβάστε προσομοιώσεις Phet

http://phet.colorado.edu/simulations/

Java applets

http://www.walter-fendt.de/ph14gr/

http://mc2.cchem.berkeley.edu/Java/

http://www.edinformatics.com/il/il_chem.htm

http://www.jcrystal.com/steffenweber/java.html

http://surendranath.tripod.com/Applets.html

Αναζητείστε στο διαδίκτυο περισσότερα.....


Υποχρεώσεις επιμορφούμενων εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ

Ερώτηση:

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ αναφορικά με τις εργασίες που πρέπει να εκπονήσουν στο πλαίσιο του προγράμματος επιμόρφωσης β’ επιπέδου που παρακολουθούν;

Απάντηση:

Εργασίες που αφορούν ...

Περισσότερα


e-learning europa

Δείτε το e-learning europa

http://www.elearningeuropa.info/main/index.php?page=home

καθώς και την

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟ 2006

http://www.elearningeuropa.info/files/media/media11563.pdf


Java applets στον υπολογιστή μας

Ερώτηση: Μπορώ να έχω διαθέσιμα στον υπολογιστή μου κάποια Java applets που με ενδιαφέρουν ώστε να τα χρησιμοποιώ μόνος μου ή στο μάθημα, χωρίς να είμαι συνδεδεμένος στο Ιντερνετ;

Απάντηση: Αν ο δημιουργός του applet

Περισσότερα


Προτάσεις διδασκαλίας στο e-yliko

http://e-yliko.gr/resource/teach_Prot_Gymn.aspx

http://www2.e-yliko.gr/htmls/didprot.aspx?a=1


Συνέδρια: Ιστορία των επιστημών και διδασκαλία

http://sci-ed.org/conference.html


Βασικές θέσεις της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών

Από http://www.primedu.uoa.gr/sciedu/new_ant/new_ant.htm

1. Θεωρίες μάθησης και διδακτικά μοντέλα
2. Η επιστημονική μέθοδος - οι διαδικασίες της επιστημονικής μεθόδου
3. Η συνεργατική μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες
4. Διεπιστημονική προσέγγιση
5. Οι ιδέες των μαθητών
6. Ο ρόλος του πειράματος στα διάφορα διδακτικά μοντέλα
7. Η διδασκαλία στην πράξη
8. Διδακτική ενότητα: Η άνωση στα υγρά
Α) Ανακαλυπτική προσέγγιση
Β) Εποικοδομητική Προσέγγιση

9. Τα εργαλεία των διδακτικών προσεγγίσεων


Πλανητάρια, Μουσεία, Λογισμικά

Ευγενίδειο Ίδρυμα- Πλανητάριο Αθηνών

http://www.eugenfound..gr/

Εθνικό Αστεροσκοπείο ΑΘηνών

http://www.noa.gr/

Κέντρο διάδοσης επιστημών και μουσείο τεχνολογίας Θεσσαλονίκης

http://www.tmth.edu.gr/el/index.html

Βρεττανικά Μουσεία Επιστημών και Τεχνολογίας

http://www.nmsi.ac.uk/index.asp?flash=yes

Ελεύθερα Λογισμικά Ανοιχτού κώδικα Πλανητάριου

Stellarium ...      http://www.stellarium.org/

Celestia....        http://www.shatters.net/celestia/


Δοκιμάστε το παιχνίδι